alwine  omzieners
 pere
                               
reserveren : omzieners@gmail.com         

Langs deze weg willen wij alle betrokken van het Armoedepact Almelo hartelijk danken voor de samenwerking bij de organisatie van onze theaterproductie De OmZieners in Almelo, speciaal ook de vrijwilligers van de Elisakerk parochie die ons en de toeschouwers zo fantastisch hebben ontvangen en verzorgd. Jullie ondersteuning maakt het dat Almelo bij ons een bijzondere plek inneemt. Onze dank geldt ook het Cogas Cultuurfonds en het Stadsfonds Almelo die de twee uitvoeringen mede mogelijk hebben gemaakt.

Namens de Joseph Wresinski Cultuur Stichting,.
Laurens Umans

                                                                         
logo_zwolle logo_overijssel vbs_logo pin_logo philemon_fonds_logo logo_cogas stadsfonds almelo

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting wordt beheerd overeenkomstig de "Best practices" aanbevolen door het overheidsadvies "Cultural governance, kwaliteit van bestuur en toezicht in de culturele sector", en heeft een ANBI status.

 rekeningnummer NL 34 RABO 0 37 30 49 706    inschrijving  K.v.K.  50 66 361