Joseph Wresinski Cultuur Stichting

In het najaar van 2024 gaat de opvolger van de succesvolle voorstelling

Zie de Mens in premiere. Volg de website voor actuele informatie.

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt hoogwaardige Theater en Muziekprodukties onder het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in armoede werken hierbij samen met ervaren theatermakers en muzikanten. Met de voorstellingen wordt op creatieve en poetische wijze inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe armoede in onze maatschappij menselijke waardigheid aantast. Onderliggende mechanismen worden blootgelegd.

Het credo ‘cultuur als wapen tegen armoede’ is in het leven geroepen door onze naamgever Joseph Wresinski. Hij was oprichter van de internationale beweging tegen armoede en uitsluiting de ‘Vierde Wereld Beweging’. Samen creëren, samen werken en samen zijn vormen de essentie van deze unieke benadering in de strijd tegen armoede.

Wij brengen het theater naar vele plaatsen in het land. De speelplekken, zij het buurthuizen, kerken, gymzalen of theaters zijn altijd gratis toegankelijk voor iedereen, in de eerste plaats natuurlijk voor de armsten zelf.

Bekijk onze theaterproducties

WRESINSKI KOOR EN JAMSESSIES

Het Wresinski Koor
IEDERE DINSDAG KOORREPETITIE
Wresinski sessies
JAMSESSIES (tijdelijk niet actief)

‘Het gaat er niet om gezinnen in armoede onze cultuur te distribueren. Het gaat er allereerst om een heel volksdeel toe te staan zelf onderwerp en schepper van cultuur te zijn, mens van cultuur te zijn. Het gaat erom de samenleving als geheel te doen erkennen dat de armsten onder haar leden recht hebben op cultuur, dat zij in staat zijn daarvan zelf meester te zijn en dat hun bijdrage van wezenlijke waarde is voor allen.’

Joseph Wresinski

Contact

                       U kunt onze productieleider Sarah Steeman bellen op telefoonnummer 06-20215315 of haar een e-mail sturen sarah@wresinskicultuur.nl