"Theater is de toverlantaarn waarmee het verhaal rond armoede en uitsluiting zichtbaar wordt"

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt kwalitatief hoogwaardige theater/muziekproducties. Wij brengen het theater naar plaatsen in het hele land. De speelplekken zijn gratis toegankelijk voor iedereen, zeker ook voor de armsten zelf. Bezoekers ervaren de echtheid van de voorstellingen. Er is herkenning en erkenning. Om de gevoelens te delen is er na afloop van elke voorstelling gelegenheid met de spelers en theatermakers na te praten. Wij zien dit als een eerste stap in de discussie en reflectie die wij op gang willen brengen.

In alles wat wij doen geloven wij dat iedereen in waardigheid wil en moet kunnen leven. Iedereen moet zijn talenten kunnen ontplooien. Iedereen moet schepper kunnen zijn van cultuur. De allerarmsten zijn uitgesloten van een menswaardig leven. Zij vallen buiten de structuren van de samenleving. Hun zoeken naar respect, liefde en waardigheid blijft onbeantwoord.

Wij geloven dat theater de toverlantaarn is waarmee echte verhalen rond armoede en uitsluiting zichtbaar worden. Getuige worden van deze verhalen vergroot de gevoeligheid voor de armen. Voelen wat de ander voelt, mee-leven met wat de ander beleeft. Deze gevoeligheid vergroot de betrokkenheid en verbondenheid van ons publiek met het vraagstuk van rijkdom en armoede.

De allerarmsten zijn deskundig in alles wat met armoede te maken heeft. Zij zijn de boodschappers, het levende voorbeeld van de boodschap van armoede, die verteld moet worden. Wij zijn bereid onbevooroordeeld naar hen te luisteren en doen dat iedere dag. Samen met hen maken wij hun verhalen zichtbaar, tastbaar en voelbaar in het theater. Samen met deze spelers onderzoeken wij zo de fundamenten van het leven.

Op 6 december 2016 werd bij de NPO- Katholiek Nederland TV een half uur durende reportage uitgezonden over de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Via deze link kunt de reportage bekijken.