HIOB (een filmproductie)

In 1999 werd de film Hiob gerealiseerd. Hiob is gebaseerd op het bijbelboek Job. Het tot stand komen van deze film luidde het begin van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting in.

De aanleiding

In 1998 werd acteur/scenario schrijver Laurens Umans door Alwine de Vos van Steenwijk gevraagd het scenario te schrijven voor Hiob. Alwine was op dat moment internationaal voorzitster van de ATD Vierde Wereld beweging. De film zou een concretisering van het adagium van Joseph Wresinski cultuur als wapen tegen armoede worden. Hiob kreeg als ondertitel mee ‘Job, gezien door de ogen der allerarmsten’. Laurens Umans was bekend met de inhoud van het boek Job maar niet met de problematiek van de armste gezinnen. Als voortraject is hij daarom in een achterstandswijk met arme gezinnen gaan praten over, en improviseren rond de thema’s uit Job. Op deze wijze maakte Laurens voor het eerst kennis met de verschrikkingen die het leven in armoede met zich meebrengt. In het tweede gedeelte van de film worden de verhalen en ervaringen van de gezinnen ‘via’ het verhaal van Job verteld. Vier mannen uit de ‘vierde wereld’ spelen in de film mee naast professionele acteurs.

Het verhaal

Het eerste gedeelte van de film toont een gesprek tussen Job en vier van zijn vrienden. Job heeft door rampen al zijn kinderen en bezittingen verloren en de vrienden zoeken Job op om samen met hem te rouwen. De vrienden zijn van mening dat al wat Job overkomen is de straf is van God. Als Job nu maar op de knieën gaat en om vergeving vraagt dan komt alles goed, zo zeggen zij. Hiertegen komt Job in verzet. In alle toonaarden vraagt hij zich af waarom de rampspoed juist hem, een rechtvaardig mens, moest treffen. Door de vurige wijze waarop Job God ‘aanklaagt’ jaagt hij z’n vrienden tegen zich in het harnas.

In het tweede gedeelte van de film is Job geheel aan zichzelf overgelaten. Overmand door verdriet dwaalt hij door het land en komt terecht in een stad van vandaag. We zien wat een man als Job, beroofd van al wat hij liefhad, zou kunnen overkomen als hij in deze tijd had geleefd. De grote vraag in dit gedeelte is ‘hoe ga je om met iemand die welhaast krankzinnig lijkt van verdriet’.

De film wordt nog steeds vertoond

De film ‘Hiob’ is inmiddels zo’n 150 keer in besloten kring vertoond. We kozen ervoor om de film uitsluitend onder begeleiding van medewerkers van de Stichting te vertonen. Middels een nagesprek werden de thema’s uit de film en de relatie met het leven in armoede besproken. Indien u interesse heeft in een vertoning van de film kunt u contact opnemen met de stichting.

Het team

Het team dat met Hiob door het land trok in 2001