Vrienden van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Doelstelling Vrienden van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting is: financiële steun geven aan activiteiten die niet kunnen worden bekostigd uit de gewone middelen.
Wij denken aan b.v. een vrijwilligersavond, wensen om ons pand en de theaterzaal
leefbaar te houden, bladmuziek voor het Wresinski koor of instrumenten voor de
muziekgroep en de Wresinski sessies,…….

Echte vrienden onderhouden een vriendschapsband …. Zo staan ze er nooit alleen
voor maar weten ze zich met elkaar verbonden en kunnen ze elkaar steunen en verrijken
en zo nieuwe initiatieven mogelijk maken.

Iedereen kan vriend worden !
Maar vrienden kunnen ons ook financieel ondersteunen door ons een bedrag te schenken.
Iedere vriend krijgt een vriendschapsband als symbool van de vriendschap.
Wij houden je het hele jaar door op de hoogte van onze voorstellingen en activiteiten.
Je bent welkom als onze gast op première voorstellingen, ons kerstdiner, koor en muziekactiviteiten.
Als er geen voorstelling loopt zal er een alternatief vrienden feest worden georganiseerd voor de vrienden..

Als vriend kun je ons steunen met kleine of grote giften.
Ook met een vast bedrag per jaar van bv. € 15,– € 30, — of € 60,– zijn we erg blij.

ANBI
De Vrienden van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting kunnen gebruik maken van de ANBI- registratie . Hierdoor heb je als begunstiger een fiscaal gunstig voordeel. Je gift is welkom op

rek.nr:  NL 34 RABO 0373 0497 06

t.n.v  Joseph Wresinski Cultuur Stichting. onder vermelding van: ‘gift vrienden van ’ en adresgegevens.

Meer informatie: Hans Derksen jhansderksen@gmail.com