Organisatie

Theatergroep

Bij de theatergroep is een 50 tal mannen en vrouwen betrokken. Spelers van de theatervoorstellingen, regisseurs en theaterdocenten, licht- en geluidtechnici, PR-medewerkers, op- en afbouwers, manusjes van alles, leden van het Wresinski-koor leden van de muziekband.

Het koor oefent elke woensdag in de werkruimte en treedt met enige regelmaat op. De dirigent van het koor is Eline van Loo.

De band ‘De Geluksmakelaars’ treden regelmatig op voorafgaande aan en na afloop van voorstellingen van de theatergroep.

Bestuur

De onbezoldigde leden van het bestuur van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting zijn: